Druhé občianstvo pre veľkoobchodníkov a agentúry

Druhé občianstvo pre veľkoobchodníkov a agentúry

Predloženie balíka dokumentov pre občianstvo za veľkoobchodné ceny bez prípravy dokumentácie: 

Občianstvo Svätej Lucie

Občianstvo Svätého Krištofa a Nevisu

Občianstvo Antigua a Barbuda